منو ببخش

اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد ،منو ببخش

 

                                    اگه تویی اونکه فقط دلم میخواد، منو ببخش

 

                                                      اگه تورو دوست دارم خیلی زیاد، منو ببخش

 

                                                                       اگه تویی اونکه فقط دلم میخواد، منو ببخش

 

                                                    منو ببخش، اگه شبا ستاره هارومیشمرم

 

                                     منو ببخش، اگه بهت خیلی میگم دوست دارم

 

                    منو ببخش اگه برات سبدسبد گل میچینم

 

                                     منو ببخش اگه شبا فقط تورو خواب مبینم

 

                                                      اگه تورودوست دارم خیلی زیاد ،منو ببخش

 

                                                                       اگه تویی اونکه فقط دلم میخواد، منوببخش

 

                                                          منو ببخش، اگه واسه چشمای تو خیلی کمم

 

                                         تو یه فرشته ای و من، اگه فقط یه آدمم

 

                         منو ببخش ،اگه برات می میرم و زنده میشم

 

                                 اگه با دیوونگی هام، پیش تو شرمنده میشم

 

                                                            منو ببخش ،اگه همش می سپارمت دست خدا

 

                                               اگه پیش غریبه ها بجای تو، میگم، شما

 

                                           منو ببخش، من نمیخوام تو رو به ماه نشون بدم

 

                           نشونیتو نه به شبو، نه دست آسمون بدم

 

        منوببخش، اگه می خوام تو روفقط واسه خودم

 

                                          ببخش اگه کمم ولی٬ زیادی عاشقت شدم

 

                                                             اگه تو رو دوست دارم ،منو ببخش

 

                                                                 اگه تویی اونکه فقط دلم می خواد منوببخش

نوشته شده توسط : سامان سیار

/ 1 نظر / 5 بازدید
نرگس

باشه می بخشم! [چشمک] به شرطی که به منم سر بزنی