منو نبخش ..

منو ببخش به خاطرت دوباره چشمام شده خیس

یا مثل من اگه کسی به فکر دردایه تو نیس

خودت میدونی که برام از خودمم مهمتری

ببخش که هرشب از تویه فکرو خیالم میگذری

ببخش اگه هرجا میری دلم برات شور میزنه

تا بر نگردی پیش من دلواپسی ماله منه

ببخش اگه هر دفعه من تو آشتی پیش قدم میشم

مغرورم اما پیشه تو تازه خوده خودم میشم

از سر شوق عشق اشکی که رویه گونمه

ببخش میلرزه دلم وقتی سرت رو شونمه

وقتی تورو میبینمت نگام همش سمته تو

تموم ارزویه من دیدن لبخند تو

اگر دلتو میزنه حرفایه پر محبتم

دلخور نشو از دست من بزن به پایه غیرتم

صحبت رفتن که میشه بی اعتنایی میکنم

ببخش اگه محبتو از تو گدایی میکنم

ببخش اگه رویه دلم اسمه تورو هک میکنم

وقتی دلت میگیره من به بودنم شک میکنم

ببخش اگه به یاد تو پلکامو رو هم میذارم

هر شب تو رویایه منی چی کار کنم دوست دارم

وقتی که من تو خودمم اون لحظه هایه بی کسی

خودم میفهمم که عزیزم که واسه من دلواپسی

وقتی که میبینی چشام دوباره بارونی شده

چه مهربون میشی گلم وقتی میپرسی چی شده

پر از غرور دل من ولی تو بی افاده ای

تعارف نمیکنم ولی تو خیلی صاف و ساده ای

وقتی محبت میکنی غم هایه قلبم میمیره

نمیدونم چرا ولی بی خودی گریم میگیره

از سر تقصیرات من تو خیلی ساده میگذری

هر جور حساب کنم بازم تو خیلی از من بهتری

دلت شکست فدات بشم اما قسم به جونه تو

خودم با اشکام جوش میدم اون دله مهربونتو

/ 0 نظر / 6 بازدید